Privacy Policy

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website metadtcl.com của Chúng tôi.

Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản về chính sách mật của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn về cách chúng tôi bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn sử dụng thông qua website này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng, nằm ngoài ngoài khả năng của chúng tôi. Thì Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh.

Chúng tôi sẽ thu nhập những thông tin gì?

Khi bạn truy cập vào Metadtcl thì những thông tin như địa chỉ IP, địa chỉ email mà bạn chủ động cung cấp thông qua comment. Sẽ được chúng tôi thu thập, tuy nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng những thông tin này để cung cấp cho bên thứ 3, hay mục đích thương mại. Mà chỉ sử dụng nhằm mục đích cải thiện website, nâng cao chức năng hệ thống để đáp ứng ngày càng tốt hơn như cầu của người dùng.

Cookies

Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin phổ biến hiện nay, nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web nhanh hơn, thông minh hơn. Nó sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Bạn hoàn toàn yên tâm, nó cực kỳ an toàn, và các web lớn cũng sử dụng Cookies.

Lưu ý: Chúng tôi rất ít khi thay đổi chính sách bảo mật của website. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ cập nhật mà không báo trước. Thỉnh thoảng hãy ghé trang chính sách bảo mật để update thông tin nhé!