Nami DTCL mùa 10 cách lên đồ chuẩn mạnh nhất

Cách lên đồ Nami DTCL mùa 10 chuẩn nhất meta TFT. Ghép trang bị trấn phái “Disco + Tuyệt sắc” được các pro build sử dụng để leo rank đấu trường chân lý mùa mới nhất.

Lên đồ Nami DTCL mùa 10

Hệ tộc: Disco + Tuyệt sắc

Kỹ năng Nami DTCL mùa 10: Gây % sát thương phép lên mục tiêu và làm choáng chúng

  • Sát thương: 300%/450%/675%

Đồ chuẩn cho Nami DTCL mùa 10

Do chuan cho Nami DTCL mua 10

Công thức ghép đồ cho Nami

Bùa Xanh TFT

Diệt Khồng Lồ TFT

Găng Bảo Thạch TFT

Bảng tỉ lệ roll Nami TFT set 10 mới nhất

Cấp Độ Tỉ Lệ
Cấp 1 100%
Cấp 2 100%
Cấp 3 75%
Cấp 4 55%
Cấp 5 45%
Cấp 6 25%
Cấp 7 19%
Cấp 8 16%
Cấp 9 9%
Cấp 10 5%

Tỷ lệ roll Nami siêu sao DTCL mùa 10

Cấp Độ Tỉ Lệ
Cấp 1 100%
Cấp 2 100%
Cấp 3 100%
Cấp 4 80%
Cấp 5 30%
Cấp 6 0%
Cấp 7 0%
Cấp 8 0%
Cấp 9 0%
Cấp 10 0%

Thông tin Tộc hệ Nami chi tiết nhất

Disco

Triệu hồi một quả cầu Disco di động.

Khi giao tranh các đồng minh đứng cạnh qua cầu dtcl mùa 10 nhận thêm tốc độ đánh, hồi máu mỗi 3 giây.

  • (3) 50% tốc độ đánh và tối đa 3% máu
  • (4) thêm 10% tốc độ đánh và tối đa 4% máu
  • (5) thêm 2 Quả cầu Disco 15% tốc độ đánh và tối đa 4% máu.
  • (6) thêm 20% tốc độ đánh và tối đa 6% máu.

Tướng: Nami, Taric, Gragas, Blitzcrank, Twited Fate.

Dazzler (Tuyệt Sắc)

Các kỹ năng của tướng tuyệt sắc giảm 15% sát thương của mục tiêu và gây thêm sát thương phép trong 2 giây

  • (2) 20% sát thương phép
  • (4) 60% sát thương phép
  • (6) 100% sát thương phép.

Tướng: Nami, Bard, Lux, Twisted Fate, Ziggs.

Đội hình Nami DTCL mùa 10 mạnh nhất

>> Top những đội hình DTCL Mùa 10 mạnh nhất

Trên đây là toàn bộ bài viết: Cách lên đồ chuẩn cho Nami DTCL mùa 10 mạnh và chuẩn nhất metadtcl, hy vọng nó sẽ hữu ích cho hành trình leo rank đấu trường chân lý mùa mới của bạn.